Mapag pupuhu Jawa Barat ku Narcosis kana Dzikrullah

Di antawis parentah Allah anu kacida praktis pikeun urang midamelna, henteu nganggo bilangan waktu atawa tempat, sanajan ngan ukur diucapkeun ku lambe, nyaeta dzikrullah. Dawuhan Allah swt dina al-Quran surat al-Ahzab (S. 33:41) ditandeskeun:
“Ya ayyuha ‘lladiina aamanuu, udzkurullaha dzikron katsiiroo wa sabbihuu bukrotan wa ashiilaa.” (Hei jalma-jalma anu ariman, kudu dzikir anjeun kalawan nyebat asma Allah, dzikir sasering2na, sareng maca tasbih nalika isuk jeung sore).

Dina emutan sim kuring, teu aya qarinah anu ngalihkeun lafadz amar “udzkur” tina harti wajib kana harti sejen. Sakumaha anu dicarioskeun ku Imam Ibnu Athoillah, yen anjeun poma ulah ninggalkeun dzikir, sabab hate anjeun bakal hadir jeung Allah nalika dzikir. Malah dina al-Quran surat al-ahzab (S. 33:35), ditandeskeun yen pikeun maranehanana Allah nyawiskeun pangampura jeung ganjaran anu gede. Junjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw ngadawuh, “dzikrullah syifaaun al-qalbi” (inget jeung nyebut Allah eta obat anu mustajab keur nyageurkeun panyakit hate).

Ku sabab kitu, ti mulai hudang sare nepi ka rek sare deui, kaasup oge keur sare, salami eta urang tetep emut ka Allah. Tegesna, dzikrullah jangan berhenti selama napas berdenyut, bahkan setiap kali jentung berdenyut kita dzikir kepada Allah.

Insya Allah urang bakal tiasa ngamalkeunana. Sabab naon bentena jeung kacanduan ngaroko, ari dzikrullah henteu nyandu? Faktor hiji jalma narcosis (gumantung) kana obat-obat terlarang sareng miras atawa alitna narcosis kana roko eta alatan 3 hal:
1. bi at-talqin (ku yakin)
2. bi al-adat (jadi kabiasaan)
3. bi at-tamriinaat (daek latihan)

Maka coba dzikrullah ku 3 jalan eta.
Tancebkeun iman anu weweg dina hate, sabab kaluarna tina hate bakal lebet deui kana hate, bari dibiasakeun tur mindeng latihan (badaniyah tur batiniyah).

Dina mapag pupuhu Jawa Barat nu anyar, HADE, hayu urang ngemutan deui dawuhan Nabi Muhammad saw anu diriwayatkeun ku Anas bin Malik: Dzikir ka Allah eta panji-panji kaimanan, pembebas tina sifat munafik, terpelihara tina tipu daya setan, tur kajaga tina seuneu naraka. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: