Urang Sunda embung diajar basa Sunda

Pangajaran basa Sunda di kelas 3 salah sahiji madrasah aliyah di Sumedang karek diajarkan tahun ieu. Eta ku sabab basa Sunda anu jadi pangajaran mulok mimitina lumangsung dua tahun ka tukang.

Duka alatan naon. Sawares murid usul ka bagian kurikulum jeung kesiswaan sangkan mulok di kelas 3 ulah aya basa Sunda. Cenah mah ganti ku keterampilan atawa nu sejenna. Pokona ulah basa Sunda.

Geuning, pas dikorehan naha maranehna kitu, kalobaan murid nyebutkeun ari nanyakeun nu pakuat-pakait jeung basa Sunda ka batur teh era cenah. Sok digelendeng, ngerakeun urang Sunda teu nyaho basa Sunda. Padahal nu ditanyana ge can karuan bisaeun cenah. Iwal ti eta, “keur jaman kiwari geus sakuduna sanajan di SMA atawa MA disiapkeun murid teh kana kaahlian, boh anu home industry atawa luhur ti eta,” kitu pokna.

Teu lila ti dinya, sakalian evaluasi jeung ngabubarkeun panitia PSB, pupuhu di eta sakola ngayakeun rapat. Saurna teh, khusus keur barudak aliyah di Sumedang, basa Sunda kacida pentingna. Masyarakat moal ningali lulusan MA ti jurusan IPS, IPA, atawa bahasa, tapi ningali aliyahna nu identik jeung kaagamaan. Acara-acara nu sifatna kaagamaan saperti ngajar TPQ, MDA, atawa ngeusian majlis ta’lim, khutbah, mere tausiah, kultum, ngurus mayit jeung sajabana payus tur pantes mun diluluguan ku lulusan MA. Sedengkeun basa nu bakal dipake dina kagiatan2 eta kalobaan make basa Sunda.

“Teu sakedik nu masih keneh ngabasakeun pribados ka diri sorangan, jeung rea deui,” cenah. Malah sempat oge ngaluarkeun kalimah anu matak seuri keur urang nu ngareungeu, matak ambek nu diajak ngobrol. Saurna teh pernah anjeuna kasumpingan mahasiswa bari cumarios, “Abdi teh ngadua kalian ka dieu, kaleresan harita bapa nuju kulem sareng pun bojo.” Jigana pami sanes sepuh tur masagi bakal ditempas, “Nurustunjung sia, naha maneh geus boga pamajikan? Bari na ge iraha teuing aing sare jeung pamajikan maneh, sudi teuing.”

“Ku kituna basa Sunda jadi pangajaran wajib di sakola, sanajan mulok”, kitu sasaurana nalika mutuskeun usulan barudak.

Bener oge. Jadi, kacida teu pantesna lamun urang Sunda embung diajar basa Sunda.

Advertisements

2 Responses to Urang Sunda embung diajar basa Sunda

  1. yan mulyana says:

    Sampurasun.. dulur dulur.. Muhun, pami urang nitenan barudak urang ngawangkong, ih geuning kitu, basa sundana teh direumbeuy jeung basa malayu.. Saleresna mah pangajaran sastra jeung basa sunda teh wajib, sanaos mung mulok.. Emut kana kawihna kang dul sumbang, urang sunda teh disebut euweuh da aya, disebut aya da…..kamarana atuh urang sunda teh.. Kitu tah.. cag ah.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: