Syarat, Rukun, Wajib Haji jeun Umroh

Saperti ibadah mahdhoh lianna, dina ibadah haji oge aya syarat, rukun, jeung wajib.

Syarat haji jeung umroh

Syarat haji jeung umroh teh nyaeta katangtuan nu kudu dipibanda samemehna ku hiji jalma pikeun ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Lamun syarat-syaratna henteu cumpon, keur ummat Islam lesot tina kawajiban ibadah haji jeung umroh (teu diwajibkeun ngalaksanakeun eta dua rupa ibadah). Anapon syarat haji jeung umroh sarua, nyaeta: Islam, baleg (dewasa), akalna sehat, merdeka, jeung istitho’ah (kawasa/ mampuh).

Rukun haji jeung umroh

Ari rukun haji jeung umroh nyaeta padika atawa katangtuan2 nu kudu aya dina enggoning ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Lamun tina salah sahijina eta katangtuan ditinggalkeun, ibadahna teu sah.

Rukun haji:

 1. Ihrom
 2. Wukuf di Arofah
 3. Thowaf
 4. Sa’i
 5. Tahallul
 6. Tartib

Rukun umroh:

 1. Ihrom
 2. Thowaf umroh
 3. Sa’i
 4. Tahallul
 5. Tartib

Wajib haji jeung umroh

Anapon nu disebut wajib haji jeung umroh, nyaeta padika atawa katangtuan2 nu kudu dilaksanakeun dina enggoning ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Lamun eta katangtuan2 dirempak (dilanggar), ibadah haji jeung umrohna tetep sah tapi dikudukeun mayar dam.

Wajib haji

 1. Niat ihrom ti miqat
 2. mondok atawa mabit di Muzdalifah
 3. Mondok di Mina
 4. Ambalang (maledog) jumroh aqabah dina tanggal 10 Dzulhijjah/ poe nahar
 5. Ambalang (maledog) jumroh anu tilu (Ula, Wustho, jeung aqabah) dina poe tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah)
 6. Henteu migawe pagawean nu diharamkeun dina waktu ngalaksanakeun ibadah haji.

Wajib umroh

 1. Niat ihrom ti miqat
 2. Henteu migawe pagawean nu diharamkeun dina waktu ngalaksanakeun ibadah haji.
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: