Pidato Rasulullah nyambut Ramadhan

Dina raraga mayunan sasih shiyam 1429H anu kantun dua dinten deui, hayu urang lenyepan sasauran kanjeng Nabi SAW dina ngabageakeun sasih nu agung ieu, Ieu dibiantarakeun ku Anjeuna dina ahir sasih Sya’ban tahun II hijrah Anjeuna dipayuneun kaum muslimin harita.

“He sakabeh umat manusia! Geus datang ka aranjeun bulan anu mulya, bulan anu pinuh ku berkah. Di jero bulan ieu aya hiji peuting anu hargana leuwih ti sarebu bulan, nyaeta malem Laelatul Qadar. Allah SWT geus ngajadikeun puasa ieu wajib hukumna. SIng saha anu nyaketkeun diri ka Allah ku amal-amal kasaean, saperti salat sunat, sidqah sunat, jeung sajabana, mangka saolah2 manehna ngamalkeun ibadah wajib di sanes bulan. Jeung sing saha anu ngamalkeun ibadah wajib, mangka eta saolah2 manehna ngamalkeun 70 fardu di lain sasih shiyam.”

“Bulan ieu teh bulan sabar anu pahalana nyaeta sawarga, jeung bulan anu dianjuerkeun silih tinulungan, jeung bulan anu ditambah rijkina jalma mu’min. Sing saha anu mereka buka shaum di waktu maghrib, bakal meunang ampunan Allah tina dosa2na. Bakal dibebaskeun tina naraka. Bakal meunang pahala saperti pahala anu dibere buka tea, teu dikurangan saeutik oge.”

Para sahabat naros, “Ya Rasulullah, henteu sadaya ti kami tiasa masihan buka shaum?” Rasulullah ngawaler, “Allah bakal masihan pahala ka jalma anu mere buka shaum sanajan ukur ku sahiji korma, atawa saregot cai, atawa saregot susu.”

“Bulan puasa teh bulan anu mimitina turun rahmat, pertengahanana ampunan, jeung panungtungna pembebasan tina naraka. Sing saha anu mere kaentengan ka budak2na (kuli2na), mangka Allah SWT bakal ngahampura dosa jeung ngabebaskeun tina seuneu naraka.”

“Kumargi kitu, lobakeun ku anjeun opat rupa dina bulan Ramadhan. Dua perkara anu ngaridokeun Allah, jeung dua perkara deui anu dibutuhkeun ku urang sarerea. Anapon anu ngaridokeun Allah nyaeta ngalobakeun maca asyhadu an laa ilaaha illallah jeung maca astaghfirullah. Ari anu dua deui, anu paling dibutuhkeun nyaeta nyuhunkeun sawarga jeung nyalindung ka Allah tina naraka.”

“Sing saha anu mere nginum ka jalma anu buka shaum, maka Allah bakal masihan nginum tina talaga Kautsar, anu sakali nginum moal halabhab deui salilalan sampe anjeuna lebet ka sawarga.”

MARHABAN YA RAMADHAN.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: