Ngalaksanakeun Tahalul

Tahallul nyaeta ngahalalkeun sagala nu diharamkeun salila ihrom kalawan nyukur atawa ngagunting buuk saeutikna tilu lembar buuk. Ngaguntingna mah bisa ku sorangan atawa menta dipangguntingkeun ka batur.

Cara-cara tahalul:

  • Maca basmalah
  • Ngagunting buuk. Keur nu dugul atawa butak cukup ngerik sirah ku peso cukur atawa sakadar ngaliwatkeun peso cukur kana sirahna (formalitas).
  • Maca hamdalah.

Geus kitu mah rengse bae umroh pikeun haji tamattu’, terus mulang ka pamondokan ngaganti pakaian ihrom ku pakean biasa. Tapi pikeun ka jamaah nu ngalaksanakeun haji Ifrod ulah waka ngaganti pakean ihromna, nunggu nuluykeun kana ngalaksanakeun pagawean haji.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: