Cariosan Tawis Nuhun

Geus jadi babasan, mun urang barang bere ka batur alatan ditulungan atawa asal mere sok dibungbuan ku kecap “hatur lumayan …”. Tah, titik-titik eta aya nu dieusian ku kecap kanggo anu, tamba henteu, bisi jadi anu, jeung rea-rea deui. Anu heureuy mah malah make kecap tamba lumanyun, atawa kecap sejena.

Ieu mah, kacaritakeun dina obrolan di padamelan, dunungan nyarioskeun pangalamana dipeuseul di tukang peuseul nu dituduhkeun ku sobatna. Asa ngareunah cenah dipeuseul di dinya teh, malah ceuk beja mah sagala bisa, sanes wungkul meuseul biasa, tapi oge ngalandongan nu tatu tulang jeung sabangsana.

Saba’dana dipeuseul, bari amitan anjeuna maparin amplop tawis nuhun bari ngucap, “nuhun nya kang, ieu mah hatur lumayan kanggo sesepeun.” Na da eta mah si akang tukang meuselna nempas ku kalimah, “duh sami-sami pa, ditampi yeuh kaleresan enya peryogi kanggo sesepeun."

Geuning eta mah, teu lila ti harita si akang tukang peuseul tea ngaborong roko sajumlah duit nu diamanatan ti pasena.

Hah.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: