Amitan dina Walimatul Hajj

Ngawitan cumarios, seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan kana kasumpingan para tamu undangan sadaya anu parantos kersa rurumpaheun ihlas manah wening galih nyumpingan ulemana ieu shohibul makosid, calon tamu Allah. Ngahaturkleun rebu nuhun laksa ketikabingahan da ari kedahna mah ieu teh calon tamu Allah anu nguriling teh, sabab enggke oge di ditu bakal nguriling towaf – towaf teh nguriling. Tah ieu teh kedah, da ieu nu butuhna, ieu calon tamu Allah seja amitan, namung ngawantunkeun diri nguleum ka sadaya anu parantos ngaluangkeun waktos. Hatur nuhun ka sadayana mugia sing janten amal anu dicatet ku Allah swt, amal soleh anu ditampi ku Allah swt. Amin.
Salejengna numawi diulemna sadayana wargi anu caket, anu tebih, sinareng handai tolan sadayana, sakumaha pada uninga rehna insya Allah, Alhamdulillah ieu sohibul makosid, kalayan qadla sareng widina Allah swt insya allah dina tahun ieu bade angkat ka tanah suci ngalakonan ibadah haji rukun islam anu kalmia. Aya panyuhun ka sadayana
Kahiji, malum jalmi, dawuhan rosul teh teu aya jalmi anu bersih tina dosa sareng kahilapan. Atuh ngalangkungan ieu syukuran, neda dihapunten ka sadayana wargi, tatanggi anu caket anu tebih rerencengan boh di sakola, di padamelan, kenalan di mana wae anu sami diulem, neda dihapunten tina samudayaning kalepatan kalepatan lahir atanapi batin, anu dihaja anu teu dihaja. Mugi atuh wargi sadaya kersa ngahapunten ka ieu calon tamu Allah. Istilahna istibro, nyuhunkeun dilubarkan, nya kitu upami aya kalepatan ti warga sadaya di dieu ka ieu calon tamu Allah, insya allah kalayan kaikhlasan, bersih jalan sasapuan, dihapunten sadayana. Urang silih lubarkeun, silih hapunten tina dosa sinareng kahilapan, kumargi ieu hak adami.
Kaduana istihlal, nuhunkeun dihalalkun, boh bilih aya anu dituang anu katuang, anu dileueut anu kaleueut ku ieu calon tamu Allah, anu kirang munasabah, neda dihalalkeun ku sadayana.
Anu katilu, neda pidua ti sadayana, ti ayeuna menit ieu detik ieu jam ieu, ngalangkungan doa sadayana, mugi ieu calon tamu Allah:

 1. sing disalametkeun ku Allah dugi ka mulih deui
 2. nyuhunkeun dipaparinan kasehatan, sehat lahiriyahna batininiyahna
 3. mugia Allah swt ngalangkungan doa sadayana, mugia sing dipaparin kakiatan dina ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh anu sampurna.

Sakitu panyuhun ti sadayana. Atas nami ieu sohibul makosid, ieu calon tamu Allah ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, bingah nu taya hinggana, muga doa anu nembe diikrarkeun sing diijabah ku Allah swt.
Anu terakhir, sakali deui hapunten anu kasuhun, hatur nuhun ka sadayana, anging Allah swt anu bakal ngawales kasaean para wargi sadaya.
Muga2 ieu riungan sing ageung hikmah sareng barokahna, khusus ka calon tamu Allah, umum ka urang sadaya. Amin.

Advertisements

2 Responses to Amitan dina Walimatul Hajj

 1. ciburuan says:

  Iraha atuh abdi tiasa angkat ka ditu nya…?

  • mamabojong says:

   Insya Allah, angkat haji sanes ku nisab, tiasa oge ku nasab, malah tiasa ku nasib. Apanan dina niatna oge “Labbaika Allahumma hajjan” (Abdi seja nedunan panggero Anjeun keur ibadah haji).
   Sok sing yakin kana 3 hal eta, teras kiatkeun kahoyong, tiap sempat ngadoa suhunkeun kanu Kawasa sing tiasa angkat. Pidoana ti sim kuring, mudah2an dikabul.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: